کمیجانی

بازیگر توانا و توانمند فیلم های تبلیغاتی که سابقه درخشانی در این زمینه دارد.

امین فرخ

آقای امین فرخ بازیگر تیزر های صنعتی می باشد

وحید نجاری

وحید نجاری 33 ساله با سابقه بازی در فیلم های کوتاه و تیزرهای تبلیغاتی و صنعتی

ابولفضل علایی

ابولفضل علایی بازیگر فیلم های کوتاه میباشد