دانیال قلی نیا

علاقه بسیار زیادی به بازیگری دارن.بسیار ادم خونسردی هستم.

رضا قجر

مدل و بازیگر تیزر های تبلیغاتی و ...