کمیجانی

بازیگر توانا و توانمند فیلم های تبلیغاتی که سابقه درخشانی در این زمینه دارد.

میلاد قاری

میلاد قاری بازیگر تبلیغاتی است که سابقه نویسندگی چند فیلم کوتاه موفق را هم داشته است

شهریار احدی

شهریار احدی بازیگرحرفه ای فیلم های کوتاه و تبلیغاتی است