این مورد را ارزیابی کنید
(52 رای‌ها)

جهت اجرای پروژه تئاتر و نمایشنامه خوانی از بازیگر خانم و آقا 10 تا 40 سال دعوت به همکاری می شود.

این مورد را ارزیابی کنید
(17 رای‌ها)

برای تولید یک تئاتر به کارگردانی جناب آقای مجید میرسلیم به تعدادی بازیگر خانم مبتدی در رنج سنی 16 تا تا 25 سال نیازمندیم.

این مورد را ارزیابی کنید
(21 رای‌ها)

برای ساخت یک فیلم سینمایی به یک بازیگر زن 40 تا 55 ساله نیازمندیم. 

این مورد را ارزیابی کنید
(42 رای‌ها)

جهت ساختن فیلم کوتاه جشنواره و پخش از شبکه 3 سیما، از بازیگران با شرایط زیر دعوت به همکاری میشود.

این مورد را ارزیابی کنید
(17 رای‌ها)

جهت پروژه تئاتر خرافات در پردیس تئاتر شهرزاد به یک کارگردان و تعدادی دختر و پسر در رده سنی بیست به بالا نیازمندیم.

این مورد را ارزیابی کنید
(19 رای‌ها)

برای ساخت یک فیلم کوتاه به تعدادی بازیگر با مشخصات ذیل نیازمندیم:

  • بازیگر مرد 20 تا 28 ساله
  • بازیگر مرد 55 تا 80 ساله
  • بازیگر پسر نوجوان 9 تا 13 ساله
این مورد را ارزیابی کنید
(9 رای‌ها)

 برای ساخت یک فیلم کوتاه به دو بازیگر دختر و پسر در سنین 21 تا 24 سال نیازمندیم.

این مورد را ارزیابی کنید
(6 رای‌ها)

برای یک پروژه ساخت فیلم کوتاه موزیکال جهت جشنواره خارجی از یک بازیگر خانم در رنج سنی 20 سال که مسلط به ساز ویلون آلتو باشد دعوت به همکاری می شود.

این مورد را ارزیابی کنید
(7 رای‌ها)

از بازیگر خانم و آقا بالای 25 سال و دارای رزومه برای کار فانتزی نزدیک به اجرا دعوت به همکاری به عمل می آید.

این مورد را ارزیابی کنید
(9 رای‌ها)

برای یک پروژه تئاتر جهت اجرای عموم در دانشگاه تهران از عوامل زیهمکاریمی شود:

صفحه1 از5