این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

برای یک فیلم کوتاه به دو بازیگر آقا با مشخصاتی که در ذیل می آید نیازمندیم. 

این مورد را ارزیابی کنید
(4 رای‌ها)

برای یک پروژه تئاتر از بازیگر آقا 18 تا 50 سال و بازیگر خانم 18 تا 50 سال دعوت به همکاری می شود.

این مورد را ارزیابی کنید
(4 رای‌ها)

برای ساخت یک فیلم کوتاه تجربی به سه بازیگر آقا بین سنین 19 تا 25 سال نیازمندیم.

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

برای ساخت یک فیلم کوتاه به پسربچه 5 تا 6 ساله نیازمندیم.

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

برای ساخت یک فیلم کوتاه به بازیگر مرد 25 تا 30 ساله نیازمندیم.

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

برای ساخت یک فیلم کوتاه به دو بازیگر با شرایطی که پیوست می شود نیازمندیم

این مورد را ارزیابی کنید
(5 رای‌ها)

به بازیگر پسر و دختر3 تا 15 ساله برای ساخت فیلم سینمایی نیازمندیم.

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

برای اجرای تئاتر کودک از بازیگران خانم و بازیگران آقا از سن 20 تا 80 سال دعوت به همکاری می شود.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

برای اجرای یک نمایشنامه خوانی به بازیگر آقا 35 الی 48 ساله و بازیگر خانم 30 الی 50 ساله نیازمندیم.

این مورد را ارزیابی کنید
(5 رای‌ها)

برای تولید پروژه سینمایی از بازیگران خانم و آقا در تمامی سنین دعوت به همکاری می شود.